Změny ve vedení místní skupiny ČČK Rychvald

06.09.2014 11:20

Na středu 3. září 2014 byla svolána mimořádná Valná hromada oblastního spolku ČČK Karviná, místní skupiny ČČK Rychvald, aby projednala a schválila změny ve svém vedení. Z osobních důvodů rezignovala z funkce předsedkyně místní skupiny Božena Bojdaková, která ji nepřetržitě vedla od roku 1998, kdy skupina především její zásluhou obnovila svoji činnost. Za svou následovnici navrhla Marii Nadkanskou, dosavadní místopředsedkyni. Dále na svou funkci a také na členství v představenstvu podala rezignaci Marcela Janečková, která ve vedení působila také od znovuobnovení skupiny. Za svou nástupkyni navrhla členku představenstva Růženu Šajdákovou. Na funkci nové místopředsedkyně byla navržena Mgr. Kateřina Řeřichová, která má s prací v ČČK i v  OS ČČK Karviná zkušenosti. Všechny tyto změny byly valnou hromadou schváleny.


Členky červeného kříže poděkovaly Božence Bojdakové za celoživotní práci v této organizaci a za skvělé dlouholeté vedení místní skupiny. Boženka se bude v organizaci i nadále věnovat práci se seniory, zejména těm akcím, kterým se v posldení době nejvíce věnovala. Zároveň poděkovaly za dlouholetou práci Marcelce Janečkové, která bude pokračovat v práci při akcích jako řadová členka, Oběma pak poděkoval i Luděk Rechberg, předseda OS ČČK Karviná, který se této valné hromady zúčastnil.