Zajeli jsme si pro Hanákovy boty - snad přispějí našemu zdraví

18.10.2017 12:53

Na letošním Seniordni představil své zdravé boty pan Hanák tak přesvědčivým způsobem, že se naše organizace Červeného kříže rozhodla uspořádat tématický zájezd pro vážné zájemce o tuto obuv, která by měla přinést zdraví nejen našim nohám, ale i celému tělu.

Myšlenku jsme uskutečnili ve spolupráci s Městem Rychvald v úterý 17. října. Zájemců byl plný autobus. Brzy ráno jsme vyrazili do Snovídek na jihu Moravy, kde nás již pan Hanák se svými zaměstnanci očekával. I přes velké množství kupujících se všem individuálně věnoval, takže si každý mohl vybrat podle svých potřeb a buď si boty zakoupil hned na místě nebo objednal.

Vše se stihlo poměrně brzy a proto jsme využili slunečného podzimního dne a navštívili po cestě krásnou Kroměříž. Tam jsme se občerstvili a poté se rozdělili do dvou skupin. Jedna si šla prohlédnout Květnou zahradu, ta druhá navštívila rozsáhlou podzámeckou zahradu, obě spolu se zámkem jsou památkami UNESCO.

Fotografie ze zájezdu si můžete prohlédnout zde