Z Rychvaldu přes Zlaté Hory až na Safari

24.09.2017 20:46

S téměř padesátkou naších členů a příznivců jsme se 14. 9. 2017 vypravili na poutní místo Maria Hilf ve Zlatých Horách, kde jsme se dověděli o původu tohoto poutního místa, jeho osudu i historii. Po obědě, který byl pro nás již připraven v hotelu Praděd, jsme pokračovali do zlatokopeckého, hornického skanzenu se zlatorudnými mlýny a hornickou osadou.  Tam jsme měli možnost shlédnout, jak se zpracovávala zlatonosná ruda, dovědět se jak se rýžovalo zlato, kde se nachází valouny zlata, pocházející ze Zlatých Hor a jak žili horníci v osadách. Po procházce tamním příjemným, lesnatým prostředím jsme autobusem pokračovali do muzea Safari pod Jelením vrchem nedaleko obce Holčovice. Velice zajímavý a vtipný komentář průvodce, stejně jako vystavované exponáty a unikátní, nevídaná kolekce preparátů zpěvného ptactva, nás přímo nadchly. Tečkou za naším výletem byla hodinová pauza na občerstvení na náměstí v Krnově.Účastníkům zájezdu jsme se snažili zpříjemňovat výlet mluveným slovem. Časový rozvrh zájezdu vyšel do puntíku, nálada byla výborná, ohlasy vynikající a navíc, počasí nám přálo. Můžeme tedy konstatovat, že se nám zájezd opět vydařil.

Marie Nadkanská – předsedkyně MS ČČK Rychvald

Fotografie ze zájezdu si můžete prohlédnout zde