Výlet do rychvaldské historie s Libuší Kolkovou

20.02.2014 11:08

Znáte souvislost mezi rychvaldským panstvím a vznikem Velké pardubické? Víte, že náš zámek byl postaven pro jeho majitele, Bernarda Barského z Baště, uznávaným italským stavitelem Bernardem Leonem v té době velmi nadstandardním a honosným způsobem a že jeho pozdější vlastník Václav Mönnich neměl legálního dědice, jemuž by odkázal svůj ohromný majetek, a proto jej připsal své nemanželské dceři Anně Tekle. Ta se tak stala velmi bohatou nevěstou pro Jana Josefa Larische, s nímž svůj majetek dále velice úspěšně rozmnožovala?

Podrobné informace z historie našeho zámku a souvisejícího okolí, osudy členů rodin jeho majitelů včetně pikantních historek a intrik, sahajících až k vídeňskému dvoru i daleko za něj, přednesla nám již známá historička paní Mgr. Libuše Kolková, jejíž obšírné znalosti, neutuchající badatelské nadšení v oblasti Těšínska i přitažlivé podání opět její posluchače bez výjimky nadchly. O historii rychvaldského zámku hovořila na besedě, pořádané členkami Českého červeného kříže pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou a hosty v pátek 14. února. Besedy se zúčastnila také biskupka Církve československé bratrské Jana Šilerová, která se velice zajímá o podrobnosti z historie Rychvaldu, jehož osobností se za léta svého působení u nás stala.