Volební valná hromada

14.02.2017 20:19

Volební valná hromada se sešla v kulturním domě v pondělí 13. února. Po uvítání všech přítomných jednatelkou Růženou Šajdákovou a zvolení mandátové, volební a návrhové komise se slova ujala předsedkyně Marie Nadkanská. Zprávu o činnosti v roce 2016 pojaly s jednatelkou netradičně. Připravily ji v powerpointu, takže slova byla doprovázena fotografiemi z akcí i vtipnými obrázky. Naše činnost byla nejen velmi bohatá - celkem jsme připravili nebo se účastnili 54 akcí, ale také různorodá, od akcí pro seniory a děti přes zdravotní dozory na akcích po kurzy první pomoci nebo Vinobraní. Mnohé z nich byly velmi náročné na přípravu i samotnou realizaci, zejména Seniorden, Vinobraní, akce pro seniory v DPS nebo akce pro děti. Všichni je však děláme s láskou a pečlivostí, ohlas je velice příznivý. Obdobná náročnost našich aktivit je plánována i do roku 2017, první akce už máme dokonce za sebou.

Pokladník Jana Máchová přednesla nejprve zprávu o hospodaření za uplynulý rok a plán hospodaření pro rok letošní.

Jednou z nejpříjemnějších záležitostí bylo přijímání nových členů, protože do našich řad se přihlásilo dalších dvacet zájemců různých věkových kategorií. Po jejich schválení za členy MS ČČK je nás už tedy 77! Považujeme to za dobrou vizitku naší práce, když je o členství a spolupráci s námi takový zájem.

Valná hromada zvolila na další čtyřleté volební období nové představenstvo. Předsedkyní zůstává Marie Nadkanská, jednatelkou Růžena Šajdáková, pokladníkem Ing. Jana Máchová. Za členy představenstva byly zvoleny Mgr. Kateřina Řeřichová, Hana Hluštíková, Marie Giblová, Mgr. Vlasta Krzyžanková, Michaela Pavlíková a Klára Vlčková. Revizorem byla schválena Miluše Bočková.

V další části schůze hovořila Růženka Šajdáková o naší humanitární pomoci pro Malawi, o dekách, čepičkách a dalších předmětech, nejlepších pletařkách i dalších našich aktivitách v této oblasti. Poděkovala jménem doktora Maďara všem, kdo aktivně pomáhají.

V závěru poděkovala za práci místní skupině ČČK starostka Rychvaldu Šárka Kapková, která je také naší členkou. Předseda OVR OS ČČK Karviná Luděk Rechberg pozdravil přítomné a pak promluvil optimisticky o některých legislativních změnách, jejichž dopadu na naši činnost se obáváme. Zdravici pronesla také zástupkyně SDH Anna Hodická.

Marie Nadkanská pak poděkovala všem za práci, jmenovitě pak členkám výboru, které jsou pod jejím vedením největšími tahouny celé činnosti.

 

Několik fotografií z valné hromady si můžete prohlédnout zde

Plán činnosti pro rok 2017 je k  přečtení zde: