Velikonoční tvoření v "kavárně" v DPS

08.04.2015 14:32

Poslední březnová kavárna se konala jen několik dní před Velikonočními svátky. Předsedkyně naší místní skupiny Majka Nadkanská se proto rozhodla obohatit její standardní program o tvořivou dílnu, ve které si zájemci mohli zkusit vyrobit velikonoční vajíčka zajímavou technikou. Přinesla umělá vajíčka, barevné kousky látky, stužky a další potřebné věci a obyvatelky Domu s pečovatelskou službou s tvůrčím duchem a šikovnýma rukama pod jejím vedením a za její pomoci během několika desítek minut vytvořily pěkné velikonoční ozdoby, které si mohly vzít s sebou nebo jimi podarovat ostatní přítomné. Ti, kteří se do tvůrčí předvelikonoční dílny nezapojili, hráli obvyklé hry - kanastu, Člověče, nezlob se nebo bingo, ale všichni nakonec ocenili zručnost svých kolegyň.

Příjemnou atmosféru předvelikonoční kavárny přibližují fotografie Růženky Šajdákové, najdete je zde


Občerstvení a obsluha jubilantů

Starším obyvatelům naší obce se členky rychvaldského červeného kříže věnovaly také 27. března, kdy městský úřad pořádal tradiční Setkání s jubilanty. Tento termín byl vyhrazen občanům ve věku 80, 85 a 90+, úřad zajistil velmi pěkný a bohatý program a my jsme se postaraly o občerstvení a obsluhu. Věříme, že byli všichni spokojeni.