Valná hromada přijala nové členy

09.02.2015 10:50

V Kulturním domě se dne 4. února 2015 sešli členové a členky OS ČČK Karviná, místní skupiny Českého červeného kříže v Rychvaldě, aby na Valné hromadě zhodnotili činnost za uplynulý kalendářní rok a seznámili se s plánem pro rok letošní. Vedení spolku letos přizvalo nejen tradičního hosta - předsedu OVR OS ČČK Karviná Luďka Rechberga, představitele vedení města, ale také dvou spolků, s nimiž nejvíce spolupracuje nebo chce spolupráci rozvinout. Za vedení města Rychvald  přijal pozvání místostarosta Václav Pavlík, za dlouhodobě spolupracující Sbor dobrovolných hasičů pak jeho starosta René Budník. Nabídka ke spolupráci oslovila Olgu Kulihovou, předsedkyni Svazu postižených civilizačními chorobami, která byla dalším hostem Valné hromady.

Schválení dokumentů 

Po úvodním slovu, s nímž jednání zahájila jednatelka MS ČČK Rychvald Růžena Šajdáková, schválila Valná hromada Zprávu o činnosti za rok 2014, kterou přednesla předsedkyně Marie Nadkanská, stejně tak jako Zprávu o hospodaření za rok 2014, přednesenou pokladníkem ing. Janou Máchovou. Poté byl přednesen a schválen také Návrh plánu činnosti pro rok 2015 a návrh rozpočtu organizace pro rok 2015.

Noví členové

Velmi nás potěšilo, že naše činnost za uplynulé období zaujala několik lidí natolik, že se rozhodli vstoupit do našeho spolku a pracovat s námi. Na únorové Valné hromadě byli představeni noví uchazeči a Valná hromada schválila jejich přijetí mezi členy MS ČČK Rychvald. Celkem bylo přijato deset nových členů, z toho osm žen a dva muži.

Malá změna nastala také ve složení představenstva skupiny, z něhož pro pracovní a studijní vytížení odešla Renata Chudá ml. Na její místo byla navržena Marie Giblová. Valná hromada vzala na vědomí, že byla řádně provedena její volba do představenstva MS ČČK.

  

Více o plánu činnosti pro rok 2015 se dozvíte zde.


Zde najdete několik fotografií z průběhu Valné hromady ze dne 4. 2. 2015.