Valná hromada MS ČČK Rychvald dne 30. 1. 2018

23.01.2018 08:55

 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK KARVINÁ

ČAJKOVSKÉHO 2215/20, 734 01 KARVINÁ – MIZEROV

Místní skupina ČČK Rychvald

 

 

Srdečně Vás zveme na

VALNOU HROMADU,

která se uskuteční 30. 1. 2018 v 16 hod. v Kulturním domě

v Rychvaldě

Program:

Zahájení

Volba komisí: mandátové, volební a návrhové

Zpráva o činnosti

Zpráva o hospodaření

Zpráva revizní

Přijetí nových členů

Volba nového jednatele a kooptace do představenstva

Návrh na ocenění

Seznámení s plánem činnosti

Diskuze

Usnesení a závěr.

Vezměte, prosím, sebou své členské průkazy – před i po VH bude probíhat výběr členských příspěvků.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!