Valná hromada MS ČČK rok 2014 a její usnesení

16.02.2014 08:18

Dne 12. února 2014 se sešla v Kulturním domě Valná hromada místního spolku Českého červeného kříže v Rychvaldě. Kromě členek se jí zúčastnil také předseda OS ČČK Karviná pan Luděk Rechberg.

Valná hromada schválila činnost MS ČČK Rychvald za uplynulé období a doporučila Valné hromadě ke schválení Program MS ČČK na rok 2014. Schválila zprávu o hospodaření MS ČČK za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014.

Valná hromada schválila přijetí dvou nových členek MS ČČK, a to Mgr. Vlasty Krzyžankové a Mgr. Kateřiny Řeřichové. Vzala na vědomí zavedení webové stránky www.cckrychvald.webnode.cz.

Valná hromada dále vzala na vědomí zrušení členství paní Katky Moslerové a Naděždy Granzerové z důvodu nezaplacení členského příspěvku na rok 2013.  Souhlasila se zněním smluv mezi MS ČČK Rychvald a jejími členy, konkrétně panem Jakubem Strašákem a členkou Ninou Beňovičovou.

Vzala na vědomí, že bylo kooptací doplněno představenstvo MS ČČK  o dvě členky, a to Mgr. Vlastu Krzyžankovou a Mgr. Katku Řeřichovou, a že byla řádně provedena jejich volba do představenstva MS ČČK.