Valná hromada místní skupiny ČČK Rychvald

31.01.2018 09:12

Členové místní skupiny Českého červeného kříže Rychvald se v úterý 30. ledna sešli na Valné hromadě v kulturním domě, aby zhodnotili uplynulý rok a naplánovali činnost skupiny pro ten letošní. Schůzi zahájila předsedkyně Marie Nadkanská, která také představila hosty. Poprvé se s námi setkal nový ředitel Ú OS ČČK Karviná Oldřich Gbelec. Za město Rychvald se zúčastnila starostka Šárka Kapková, která je zároveň naší členkou, za SDH, s nímž dlouhodobě úzce spolupracujeme, pak přišla celá delegace v čele s Václavem Helisem.

Letos slavíme 65. výročí založení skupiny ČČK v Rychvaldě. Proto jsme si připomněli starší prezentací, připravenou v roce 2014, střípky z její bohaté minulosti. Poté přišel na řadu průřez naší pestrou činností roku 2017 ve fotografiích a průvodním slovu Marie Nadkanské, následován podrobnou Zprávou o činnosti za rok 2017. Ing. Jana Máchová přečetla Zprávu o hospodaření za rok 2017, která potvrdila úspěšnou práci naší skupiny, a Miluše Bočková Revizní zprávu za rok 2017.

Od této schůze s námi pracuje 6 nových členů, jejichž přijetí Valná hromada odsouhlasila. Celkem tedy nyní máme v našich řadách 80 členů. Marie Nadkanská přednesla k odsouhlasení také návrh na ocenění nejvyšším orgánem ČČK pro členky, které v naší skupině dlouhodobě a obětavě pracují. Jsou jimi Ivona Lichtblauová, Miluše Bočková a Ing. Jana Máchová.

V představenstvu MS ČČK dochází ke dvěma změnám. V listopadu loňského roku z naší organizace vystoupila tehdejší jednatelka Růžena Šajdáková. Představenstvo navrhlo na místo jednatelky Mgr. Vlastu Krzyžankovou, kterou do této funkce Valná hromada jednohlasně schválila. Členka představenstva Michaela Pavlíková se chystá na mateřskou dovolenou, proto byla na její místo kooptována Mgr. Zuzana Peterková.

Jako důležitý bod programu Valná hromada schválila Plán činnosti MS ČČK Rychvald na rok 2018 a Návrh rozpočtu pro rok 2018. Jako každým rokem i letos máme připraveno mnoho různorodých akcí, na které se mohou těšit nejen členové naší MS ČČK, obyvatelé DPS, ale i široká veřejnost.

Několik fotografií z Valné hromady najdete zde