Spolupracujeme a pomáháme ve městě nejen jako zdravotníci

15.12.2013 13:40
 

 

Spolupráci a pomoc při různých akcích, příležitostech, všude tam kde je potřeba, mají členky místní skupiny Českého červeného kříže v Rychvaldě nejen v popisu své činnosti, ale také v krvi po celou dobu působení v našem městě. Tradičně nabízíme odborný zdravotní dohled zejména na sportovních akcích nebo při tradičních závodech hasičů. Také letos se tak stalo při tradiční mezinárodní soutěži O putovní pohár starostky města Rychvald v požárním útoku, kterou pořádal 5. července na zahradě hasičské zbrojnice Sbor dobrovolných hasičů Rychvald, kde bylo zapotřebí drobných ošetření a jeden odvoz do zdravotnického zařízení.

Dlouhá léta spolupracujeme při akcích pořádaných komisí pro občanské záležitosti. Dvakrát do roka připravujeme občerstvení pro účastníky setkání jubilantů. Krásnou spolupráci představuje také účast našich členek – zdravotnic – u slavnostního vítání občánků v obřadní síni našeho úřadu. Zúčastňujeme se také setkání s dobrovolnými dárci krve, která pořádá město Rychvald dvakrát ročně.

Získali jsme rovněž ke spolupráci mladé členy sboru dobrovolných hasičů. Nabídli jsme jim kurz zdravotně zotavovacích akcí, aby mohli zajišťovat zdravotní dohled při sportovních akcích.  Dva již kurz úspěšně absolvovali, pro další je kurz připraven také letos. Pomáhají nám také při akcích jako výpomoc.

S pomocí oblastního spolku ČČK v Karviné připravujeme nebo se podílíme na odborných školeních z oblasti zdravotnictví a zdravotní prevence pro školy a širokou veřejnost. V roce 2013 proběhlo školení pro učitelky mateřských a základních škol, děti si mohly prohlédnout vnitřní zařízení sanitky OS ČČK v průběhu dětského dne.

Bohatá je naše spolupráce s Městem Rychvald, připravujeme s nimi všechny naše akce. Také se zúčastňujeme pietních akcí, které město pořádá dvakrát do roka.