První ročník Seniordne bodoval u hostů i účinkujících

23.08.2015 19:59

V sobotu 22. srpna ráno vypukl dlouho připravovaný a očekávaný první, ale přesto pěkně našlapaný ročník naší celodenní akce Seniorden. Pro nás, organizátory, už v sedm ráno (i když sál Kulturního domu už jsme připravovaly den předem), pro účinkující a registrované hosty pak začal v devět hodin, i ti se ale scházeli v předstihu. Řadu z nich přivezlo rychvaldské Seniortaxi, zvlášť početné obsazení pak bylo z Domu s pečovatelskou službou, čemuž jsme velice rády.

Těsně po deváté zahájila program naše předsedkyně Majka Nadkanská. Po ní přítomné, kteří v počtu téměř sedmdesáti přihlášených a několika hostů zcela obsadili sál, pozdravila starostka Rychvaldu Šárka Kapková (město Rychvald bylo spolupořadatelem akce) a zástupce partnera akce firmy Hartmann-Rico, a.s. Petr Walder.

Ještě před zahájením hlavních bodů programu upozornila Majka Nadkanská, že je v sále vystavena kasička, do níž mohou v průběhu akce házet přítomní příspěvek na moskytiéry pro děti v nemocnici v Malawi jako jednorázový humanitární čin. Je třeba dodat, že v rámci naší humanitární činnosti jsme již dlouhodobě zapojeni do pomoci Africe pletením čtverců na deky. V činnosti pro Malawi budeme i nadále pokračovat různými sbírkami a akcemi.

Poté už představila ředitelka Senior-Clubu Margarita Drastíková  Seniorpark, jehož jedno zařízení delší dobu funguje také v Rychvaldě, jako klasický nájemní dům s placenými službami.

Informaci o sociálních službách v Rychvaldě a v okolí a možnostech sociálních dávek, kterou přednesla vedoucí sociálního odboru města Jana Sarganková, doplnila paní starostka o službu Seniortaxi a další rychvaldské vymoženosti pro seniory i o záležitosti, týkající se Domu s pečovatelskou službou. Pak nás, členky Červeného kříže, dojala upřímným poděkováním za naši aktivní a nezištnou pomoc městu, kterou si podle jejích slov v plné šíři uvědomuje.

Dopoledne pak pokračovalo poutavou a bezprostřední přednáškou vrchního inspektora Jaroslava Kuse z oddělení tisku a prevence Policie ČR Karviná. Ten využil příkladů z Karvinska, tedy našeho blízkého okolí, aby upozornil na to, jací podvodníci a s jakými fintami mohou čekat na seniory, kteří se mohou stát také bohužel snadným terčem loupežného přepadení. Předvedl několik pomůcek, kterými lze pachatele zastrašit a poradil, jak se eventuálně těmto pachatelům vyhnout nebo jak se v případě přepadení zachovat. Bylo to opravdu moc dobré, získali jsme příslib dalších přednášek.

Úplně z jiného soudku byla přednáška prodejního manažera z firmy Hartmann-Rico. Uvědomili jsme si při ní, že často ani nevíme, jaké máme při problémech našich nebo našich blízkých s inkontinencí možnosti řešení a už vůbec ne, na co máme nárok ze zdravotního pojištění. I proto byl pak jejich stánek v obležení, rady byly opravdu nad zlato. Ostatně ukázky pomůcek a rady byly obsaženy také v balíčku, které dostal každý účastník akce spolu s informacemi ze sociálního odboru městského úřadu.

Slzu v oku a úsměv na tváři vyvolalo vystoupení dětí, s Havířovskými babkami a jejich místními písničkami si někteří i zazpívali. Po obědě jsme zahnali klasické usínání cvičením na židli a poté už nastoupila se svou velice erudovanou přednáškou a cvičením paměti doktorka Hana Vavříková, odbornice na problematiku stáří, stárnutí a mezigeneračních vztahů. Souhlasné pokyvování hlavou znamenalo, že svými poznatky a závěry ťala do živého.

Majka Nadkanská, která program uváděla, oživila průběh akce nejen pro ni zcela klasickými vsuvkami vtipů, ale také sesbíranými videoklipy "Co staří dokáží". Dokáží například absolvovat univerzitu třetího věku, kterou představila její absolventka Mirka Kopčajová, nebo malovat krásné obrázky, i představení a ukázky těchto oborů seniorské činnosti jsme mohli na Seniordni vidět.

Několik přítomných jsme na závěr potěšili výhrou v tombole, kterou zpestřila kostýmem naše fantastickými nápady hýřící a velmi kreativní Růženka Šajdáková a pak už následovalo jen poděkování mnoha účastníků našemu vedení i ostatním členkám za zorganizování tak náročné a programově pestré akce. Důkazem pravdivosti tvrzení o tom, že se Seniorden líbil, je také to, že někteří přednášející se u nás zdrželi mnohem déle, než původně avízovali.

A nesmí chybět závěrečná informace: do kasičky na moskytiéry pro děti z nemocnice v africké Malawi se sešlypeníze na deset moskytiér, pod každou z nich se vejdou tři děti. Báječný výsledek! Je vidět, že i když senioři penězi neoplývají, dokáží cítit s těmi, kteří naši pomoc potřebují.

Nezbývá, než poděkovat všem, kteří se naší akce zúčastnili, samozřejmě sponzorům a těm, kteří se na zdárném průběhu Seniordne podíleli!


Výběr z fotografií ze Seniordne najdete zde

Moc pěknou reportáž, kterou natočila Televize Karvinsko, najdete na:

https://www.televizekarvinsko.cz/2015-08-25-rychvald-seniorden.html

Fotoreportáž s menším textem vydal také Karvinský deník na internetu, zbytek pak v pondělním vydání v novinách:

https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-cerveny-kriz-pozval-seniory-na-den-plny-zabavy-i-pouceni-20150823.html