Přispěli jsme sbírkou pro postižené povodní

02.09.2013 17:26
 

 

V úterý 20. srpna 2013 se uskutečnila cesta zástupce MS ČČK Rychvald do domova důchodců Červený Mlýn ve Všestudech. Tam byla předána humanitární sbírka, kterou organizovala MS ČČK spolu s Městem

Rychvald. Sbírka proběhla ve dvou termínech v červenci a srpnu a občané města podle svých možností přispěli věcmi, které tento domov důchodců nutně potřebuje.

Vybralo se:

- 86 ks povlečení

- 30 ks prostěradel

- 11 ks ubrusů

- 80 ks froté ručníků

- 35 ks bavlněných ručníků

- 19 ks froté osušek

- 60 ks utěrek

- 4 polštáře

- 2 deky

- 1 umělá kožešina

Za vybraný finanční obnos ve výši 2 000 Kč a dar MS ČČK ve výši 1 000 Kč byla zakoupena kvalitní prostěradla v hodnotě 2 985 Kč. Humanitární sbírku přímo na místě ve Všestudech předala místopředsedkyně MS ČČK Marie Nadkanská zástupkyni ředitele DD Červený Mlýn paní Markétě Christové.

Vedení domova naším prostřednictvím poděkovalo všem dárcům humanitární sbírky a poslalo pozdravení občanům Rychvaldu za sebe i své klienty. MS ČČK děkuje Městu Rychvald za spolupráci při organizaci sbírky a za poskytnutí jejího odvozu do místa určení.

Za organizaci a celý průběh obou humanitárních sbírek patří největší poděkování člence výboru ČČK paní Růženě Šajdákové a naší předsedkyni paní Boženě Bojdakové.