Při oslavě MDŽ jsme se se seniory v DPS uměli veselit

16.03.2015 08:58

Akce naší místní skupiny Českého červeného kříže mají mezi obyvateli Domu s pečovatelskou službou skvělou reputaci. Byly jsme tedy připraveny na to, že i u příležitosti oslav MDŽ, které jsme pro seniorky připravily, se tamní kulturní místnost opět zaplní do posledního místa. Přišly nejen ženy, ale i muži a hosté. Pozvali jsme na tuto akci seniorky z Orlové jako poděkování za jejich rukodělné dárky, které pro naše seniory vyrábějí. Za vedení města přijal pozvání bývalý místostarosta města Václav Pavlík, který každé ženě rozdal krásné papírové karafiátky, opět z dílny orlovských seniorek.
Oslava se konala v rámci naší „kavárny“ v pondělí 9. března v obvyklém čase, ale samozřejmě s rozšířeným programem. Kromě občerstvení kávou a zákuskem podávala přítomným velkou porci vtipů a veselého vyprávění předsedkyně naší skupiny ČČK Marie Nadkanská. Všechny tak rozveselila a rozparádila, že když se začala zpívat píseň Na tý louce zelený, nerozpakovali se i ti nejstarší předvádět jelena, myslivečka i louku, a dokonce při další si klepali na kolena, ramena a další části těla. Na roky i nemoci se na pár hodin zapomnělo. Zásluhu na tom měla i harmonika, na kterou hrál pestrobarevnou směs písniček Mgr. Roman Pluta, učitel z Petřvaldu. Bylo docela jednoduché a příjemné se k jeho hudbě a zpěvu připojit.

Nezbývá než poděkovat všem, kdo se na veselé oslavě Dne žen podíleli, obyvatelkám a obyvatelům Domu s pečovatelskou službou, že na naše akce rádi chodí, i seniorkám z Orlové, z nichž se už některé staly našimi členkami, za opakovanou přípravu pěkných dárků.


Fotografie z této vydařené akce najdete v naší fotogalerii zde