Pamětní list Irence Marcalíkové

05.06.2016 09:00

Třetí z vyznamenání, která byla udělena členkám místní skupiny ČČK u příležitosti dne Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Senátu Parlamentu ČR na slavnostním shromáždění dne 9. května, bylo předáno do rukou své adresátky, která se ze zdravotních důvodů nemohla dostavit do Prahy.  Paní Ireně Marcalíkové, která stála v čele rychvaldského Červeného kříže v letech 1958 až 1989, předali Pamětní list předseda OVR OS ČČK Karviná Luděk Rechberg a delegace MS ČČK v čele s předsedkyní Marii Nadkanskou ve středu 1. června v místě bydliště vyznamenané červenokřižačky.

Slavnostního předání vysokého vyznamenání se zúčastnila také starostka Rychvaldu Šárka Kapková.

Irence Marcalíkové všichni srdečně blahopřejeme a přejeme jí hodně zdraví.