Ochrana školáka za mimořádných situací

04.10.2013 12:30
 

 

Na podzim roku 2013 připravila rychvaldská základní škola spolu se složkami záchranného integrovaného systému pro své žáky projektový den pod názvem Ochrana školáka za mimořádných situací, který byl součástí vzdělávání v oblasti Ochrana člověka za mimořádných situací. Nejprve se žáci teoreticky seznámili s fungováním celého integrovaného záchranného systému, poté následovala praktická část. Dobrovolní zdravotníci z naší skupiny ČČK Rychvald nezůstali v této části stranou a žáky odborně proškolili v poskytování první pomoci a využití zdravotnické techniky. 

Náš vstup do praktické části projektu, kterého se zúčastnilo 330 žáků školy, byl jen jednou ze součástí velmi bohaté praktické části, která byla zahájena nácvikem evakuace. Na parkovišti před hlavním vchodem školy připravil Martin Fišer z jednotky Sboru dobrovolných hasičů Rychvald taktické cvičení integrovaného záchranného systému (IZS). Zúčastnili se jej také městská policie se svojí policejní technikou, JSDH Rychvald a Bohumín a ZZS Karviná, kteří žákům předvedli kompletní spolupráci těchto složek při vyprošťování osob z havarovaného automobilu a jejich ošetření s komentářem k postupu záchranných prací.

Sboru dobrovolných hasičů Rychvald také kromě odborného výkladu o nebezpečí požáru a bouřky předvedl technické vybavení používané hasiči při zásahu. Klub branné přípravy Palcát prezentoval dětem vojenskou techniku a poučil je, jak by se měl člověk zachovat například při radiační nebo chemické havárii. (Zpracováno s použitím informace Mgr. Davida Pokludy ze Základní školy Rychvald).