Naše zdravotnice mezi dětmi v MŠ

16.11.2017 12:56

Na pozvání Mateřské školy  Rychvald se naše zdravotnice Katka Řeřichová a Marie Nadkanská 8. listopadu dopoledne setkaly s dětmi ve třídě „Motýlků“, aby jim zábavnou formou ukázaly základy první pomoci a připomněly důležitost předcházení úrazům. Bezprostřednost a zájem dětí je zachycen i na snímcích pořízených na této akci.