Náš aktivní "stánek" na výstavě spolkové činnosti

28.09.2014 08:35

Městský úřad v Rychvaldě chtěl po několikaleté přestávce představit našim občanům spolky a organizace, které u nás mnohé už více než sto let a jiné jen krátce v našem městě působí. Uspořádal proto v pátek 26. září výstavu spolkové činnosti, na které jsme my, Český červený kříž s tradicí od roku 1953, nemohli chybět.

Stanoviště jsme měli hned za vstupem, kde před dvěma panely byly tři stolky s kronikami, Janského plaketami, propagačními materiály, počítačem, na kterém non stop běžela sedmiminutová prezentace naší organizace, a také odměny pro soutěže dětí. Panely připomínaly na fotografiích historii červeného kříže v Rychvaldě i jeho současnou bohatou činnost od odborných školení až po práci s dětmi a seniory. Zastavovali se u nás všichni - dopoledne děti ze školy a školky, které řešily jednoduché úkoly nebo si troufli na "anduláka" při poskytování první pomoci a oživování. U mnohých bylo jasné, že si zapamatovali lekce našich lektorek ze školy a věděli, jak se k figuríně postavit a zasáhnout. Během celého dne pak přicházeli dospělí a zkoušeli se střídavým úspěchem totéž. V jednom kole byla děvčata, která měřila krevní tlak - zájem o tuto službu byl až překvapivě velký. Lidé využili skvělé atmosféry na našem stánku a ztratili u tohoto vyšetření ostych, zvláště pak, když je podstoupila i starostka města Šárka Kapková, místostarosta Ladislav Sitko i někteří členové rady. O pozornost návštěvníků výstavy jsme neměli nouzi, a to nás velice těší. Zvláště dojemné bylo setkání s paní Irenkou Marcalíkovou, dlouholetou předsedkyní organizace červeného kříže v našem městě, která i přes zdravotní potíže navštívila v předvečer výstavy náš stánek a zhlédla prezentaci, v níž byla věnována vzpomínka také jejímu muži doktoru Jaromíru Marcalíkovi a době, v níž spolu naši organizaci vedli a rozvíjeli.

Prezentace naší organizace měla i svou venkovní část - zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže v Karviné přivezli vybavenou sanitku, kterou si mohli zájemci prohlédnout a dostali k tomu, co viděli, odborný výklad. Bohužel ale tuto část našich ukázek stěžoval páteční nepříjemný déšť. Přesto si některé děti nenechaly prohlídku vozu uniknout, jak uvidíte ze snímku v naší fotogalerii, kde najdete také více fotografií z našeho stánku.