Malé ohlédnutí za úspěšným Seniordnem

25.08.2016 08:59

Druhý ročník akce Seniorden je za námi a my můžeme bilancovat. Podle ohlasů přítomných hostů byl letošní den pro starší a pokročilé ještě lepší než loni. Všichni se po celou sobotu 20. srpna dobře bavili. Tradici se nám tedy podařilo nejen udržet, ale také ji rozvinout. Program jsme připravily  pod vedením naší předsedkyně Marie Nadkanské opravdu různorodý, takže dokázal opět zaplnit sál Kulturního domu seniory z Rychvaldu i blízkého okolí, protože i tam má naše ČČK své členy a příznivce.

Mnoho hostů přišlo po roce opakovaně. Proto některé aktivity byly zcela nové, jiné měly své pokračování. Například preventista Policie ČR z Karviné Miroslav Kolátek se letos soustředil na citlivý problém domácího násilí. Stálý hlavní partner Seniordne Hartmann-Rico se loni věnoval inkontinenci, letos péči o pokožku po šedesátce. Novinkou byly například bylinky, oblíbené téma, v němž přednášející Kateřina Řeřichová dala slovo i přítomným seniorům a jejich zkušenostem a receptům. O problému většiny starších lidí – hypertenzi – hovořila M. Nadkanská, individuálně si tlak mohli nechat přítomní změřit a také si nechat konkrétně poradit v předsálí. Celostní medicína v podání lékárnice Heleny Zvaríkové otevřela nový pohled na možnosti léčby. „Chceme, aby dostal i pravidelný návštěvník naší akce vždy nové informace, aby se nikdo nenudil a strávil s námi báječný den plný zážitků, veselí a pohody. Necháváme prostor i pro setkání s přáteli a zajímavými lidmi, kteří mohou život našich seniorů obohatit.  Stejně bychom chtěli k přípravě přistupovat i v dalších ročnících Seniordne,“ říká Marie Nadkanská, hlavní organizátorka akce. Kromě ní patří největší zásluhy na letošním úspěchu také jednatelce MS ČČK Růženě Šajdákové, místopředsedkyni Kateřině Řeřichové a jejímu manželovi Jakubovi, nezanedbatelné úkoly měly i ostatní členky výboru.

O spolupráci Červeného kříže v Rychvaldě s International Humanity už občané vědí, mnozí se do této iniciativy zapojují.  Doktor Rastislav Maďar z Intenational Humanity na Seniorden přivezl nejen zcela čerstvé informace z Malawi, fotografie Afričanů s čepicemi a dekami od pletařek z ČČK Rychvald, mezi které patří i orlovské ženy, a dalších dobrovolnic, ale hlavně poděkování za nezištnou lidskou pomoc.

Přednášky, týkající se problémů seniorů, byly střídány zábavnými programy. Vlnu emocí vyvolalo vystoupení občanského sdružení Bílá holubice, které integruje lidi s tělesným hendikepem se zdravými umělci. Při představení Cirkus byli mnozí udiveni, co dokáže zvládnout lidská vůle a pomoc vnímavého okolí. Úplný závěr sobotního dne patřil veselému kreslení s Adolfem Dudkem, který dokáže vyvolat slzy, ale jsou to slzy smíchu a veselí.

Těší nás, že programu Seniordne si užívali až do konce i opravdu věkově pokročilí senioři. Dobrá vizitka a zároveň výzva a závazek pro další ročník: slibně započatou tradici bude třeba dále rozvíjet.

Fotografie ze Seniordne si můžete prohlédnout zde

Akci natáčela i televize, reportáž si můžete otevřít zde