Majka a Boženka byly oceněny v Senátu v Praze

20.05.2016 09:35

Členky naší místní skupiny Českého červeného kříže Božena Bojdaková a Marie Nadkanská byly pozvány 9. května u příležitosti Světového dne Červeného kříže a Červeného půlměsíce do Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR na slavnostní shromáždění, aby tam převzaly z rukou prezidenta Českého Červeného kříže Marka Jukla a senátorky Milady Emmerové Vyznamenání za dlouholetou práci v ČČK. Třetí vyznamenání, Pamětní list, bylo uděleno paní Ireně Marcalíkové, která se ze zdravotních důvodů nemohla dostavit do Prahy a ocenění jí proto bude předáno v místě jejího bydliště.

Všechny tři oceněné byly nebo jsou po celá desetiletí velmi aktivními členkami rychvaldské organizace, ale také každá po dlouhé období této místní skupině předsedala. Irena Marcalíková ve funkci předsedkyně působila v letech 1958 až 1989. Božena Bojdaková se spolu s dalšímib kolegyněmi snažila o přežití organizace v dalších letech, až konečně v roce 1997 se podařilo opět důležitost jejího fungování v našem městě obhájit a mohla pokračovat v aktivní činnosti tak, jak zde bývalo zvykem. V čele MS ČČK stála Božena Bojdaková do září roku 2014, kdy na vlastní žádost odstoupila a předala svoji funkci do rukou tehdejší dlouholeté místopředsedkyně Marie Nadkanské, která skupinu od té doby řídí.

Organizace červeného kříže patřila v Rychvaldě vždy k nejaktivnějším spolkům, a to platí dodnes. Kromě svého hlavního zaměření - působení v humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné oblasti - plní také společenskou funkci. V době, kdy jiné podobné organizace ztrácejí své členy nebo dokonce zanikají, ta rychvaldská stále svou členskou základnu rozšiřuje, zakládá tradice nových akcí pro své spoluobčany a také inspiruje okolí k nezištné pomoci lidem, kteří ji potřebují. Tři získaná vyznamenání jsou odměnou za práci i dokladem toho, že téměř šedesát let je místní skupina ČČK vedená ženami, které byly, nebo jsou, ochotné věnovat svůj volný čas bez nároku na odměnu této dobrovolnické činnosti. Staly se skutečnými "tahouny" v činnosti našeho spolku.