Kalendář akcí pro rok 2015

11.02.2015 12:36

                           

                  Na Valné hromadě, která se konala 4. února, byl schválen Plán činnosti pro rok 2015:


LEDEN:  - zhodnocení činnosti MS ČČK za uplynulý rok, příprava plánu činnosti na rok 2015 a jeho schválení představenstvem před Valnou hromadou

               - příprava Valné hromady

               - pokračování v kavárnách DPS, první se uskutečnila 26. 1. 2015


ÚNOR: -  4. 2. 2015 - Valná hromada

             -   9. 2. a 23. 2. kavárna v DPS


BŘEZEN: -  9. 3.  v rámci kavárny v DPS bude oslava MDŽ spojená se setkáním se seniory z Orlové,kteří nás loni mile překvapili svými dárky pro obyvatele DPS

                 - 13. 3. zajistíme zdravotní přednášku na schůzi Svazu postižených civilizačními chorobami

                 - 23. 3. kavárna v DPS

              

DUBEN: - 1. 4.  školení členské základny v poskytování první pomoci

               - 13. 4. a 27. 4. kavárna v DPS

               - zúčastníme se pietního aktu pořádaného městem


KVĚTEN: - 11. 5. v rámci kavárny připravíme Den matek 

                 - 22. 5. zajištění bufetu na akci KPOZ pro jubilanty (60 a 70 let)

                 - 25. 5. kavárna v DPS

                 - 29. 5. tradiční oslavy Dne dětí


ČERVEN: - 8. 6. a 22. 6. kavárna v DPS

                 - beseda o zajímavostech Rychvaldu (termín bude upřesněn)


ČERVENEC A SRPEN: - Představenstvo se sejde jen v případech řešení vzniklých situací, které nebude možno odložit na září.


ZÁŘÍ: - zajištění zdravotních hlídek v rámci projektového dne ZŠ, termín bude upřesněn školou. Přednáška R. Vozňákové  pro děti 1. a 2. ročníku ZŠ

             pod názvem Děti v bezpečí

           -  uspořádáme zájezd. Termín a místo bude stanoveno později.


ŘÍJEN: - 17. 10.  pokusíme se obnovit tradici Vinobraní, ale v lákavějším stylu.       

             - zúčastníme se pietního aktu u příležitosti vzniku samostatého Československa, který pořádá město


LISTOPAD: - začátkem měsíce akční beseda pro seniory se spoluprací s přednášejícím

                    - 28. 11. tradiční Mikuláš pro děti

                   - 30. 11. Mikulášské zábavné odpoledne v DPS


PROSINEC: - vánoční kavárna

                     - zhodnocení celoroční činnosti na závěrečné schůzi představenstva


CELOROČNĚ: - budeme se i nadále zabývat sousedskou výpomocí, zajišťovat zdravotní asistence dle zájmu města, spolků a složek na jejich sportovních a kulturních akcích. Budeme opět spolupracovat s ostatními spolky, zvláště pak s SDH.

Připravíme jeden článek do celorepublikových novin ČČK o činnosti naší skupiny.


Představenstvo MS ČČK se bude i nadále scházet vždy každou 1. středu v měsíci v KD v 17. 30 hodin vyjma prázdninových měsíců.