Kalendář akcí pro rok 2014

16.02.2014 08:59

Na Valné hromadě 12. února 2014 byl přednesen a schválen plán akcí MS ČČK pro rok 2014:


LEDEN:

        na schůzi představenstva hodnocení činnosti MS v roce 2013, příprava plánu činnosti pro rok 2014, příprava podkladů pro Valnou hromadu.


ÚNOR:

        středa 12. 2. 2014, 16. hod: Valná hromada v Kulturním domě

        pátek 14. 2. 2014, 15.30 hod: beseda pro obyvatele DPS v jejich kulturní místnosti s Mgr. Libuší Kolkovou na téma historie rychvaldského zámku a okolí. Přítomna bude a slovem doplní paní farářka církve husitské Jana Šilerová.

        pondělí 24. 2. 2014, 14 hod.: setkání s obyvateli Senior Parku v Rychvaldě. Budeme přát k 81. narozeninám bývalému vrcholovému sportovci ve volejbalu panu Jaroslavovi Koutnému.


BŘEZEN:

        31. 3. 2014, 16 hod. (změna původního termínu): numerologická přednáška na téma "Barvy" v Senior Parku. Přednášet bude paní Dáša Halotová.

        pátek 7. 3. 2014, 15.30 hod.: program pro obyvatele DPS k MDŽ za účasti členů divadelního souboru a farářky paní Jany Šilerové. Jako čestný host pozvaná paní Mgr. Libuše Kolková.

        pondělí 17. 3. 2014, 13 hod.: pro Senior Park jsme připravili setkání s paní biskupkou Janou Šilerovou, která bude hovořit na téma Přísloví, jak je neznáme.

        sobota 22. 3. 2014, 8 - 12 hod: školení BOZ - bezpečnost ochrany zdraví v rámci projektu "Maska" se bude konat v sále Kulturního domu. Školit bude člen OS ČČK Karviná, pořadatelem je Sbor dobrovolných hasičů Rychvald. Naši členové budou odpoledne na 3 zdravotnických stanovištích jako odborná porota. Zajistíme maskování zranění tří osob.

        pondělí 24. 3. 2014, 15 hod.: v Domě s pečovatelskou službou slavnostně otevřeme Kavárnu. Bude fungovat co 14 dnů vždy v pondělí ve stejnou hodinu, trvat bude do 18 hodin. Je možno si objednat občerstvení.


DUBEN:

        středa 2. 4. 2014, 16 hod.: školení laické první pomoci v sále Kulturního domu. Školit budou členové výboru MS ČČK Rychvald. Jednoduchá poranění, použití náplastí a obvazů, školení pro členy MS ČČK a veřejnost.

        pátek 4. 4. 2014, 16 hod: KPOZ pořádá blahopřání pro 80 a více leté jubilanty. Zajistíme občerstvení.

        pondělí 7. 4. 2014, 15 hod.: další posezení v "kavárně" v DPS

        pondělí 14. 4. 2014, 16 hod. bezpečnost seniorů - přednáška Městské policie v Senior Parku

        pondělí 28. 4. 2014, 15 hod.: posezení v "kavárně" se setkáním s biskupkou Janou Šilerovou a jejím povídáním na téma přísloví a bible.

        středa 30. 4. 2014, zástupci MS ČČK položí kytici k pomníku obětem II. světové války u příležitosti pietního aktu pořádaného městem.


KVĚTEN:

        pátek 9. 5. 2014, 16 hod.: v Domě s pečovatelskou službou oslavíme s jeho obyvateli Den matek, hrát bude pan Lubomír Klaput, zpívá Renáta.

        pátek 16. 5. 2014, 8 -14 hod. Projektový den ZŠ na hřišti. Staráme se o praktickou zdravotnickou část.

        pátek 16. 5. 2014, 16 hod.: oslavy připravené MěÚ pro šedesátníky a sedmdesátníky. Připravujeme občerstvení.


ČERVEN:

        pátek 6. 6. 2014, 15.30 hod.: akce pro děti. MS ČČK uspořádá s Městem Rychvald pro děti zábavné odpoledne na náměstí Míru (15. výročí akce). V případě nepříznivého počasí se přesuneme do sálu KD.


ČERVENEC A SRPEN:

        z důvodu dovolených neplánuje MS ČČK žádnou akci. V případě nutnosti se sejde představenstvo a zajistí potřebné.


ZÁŘÍ:.

        pondělí 8. 9. a 22. 9. 15 hod: posezení "kavárna" v DPS        

        projektový den v ZŠ Rychvald, termín bude upřesněn panem učitelem Pokludou. Po domluvě s ředitelem ZŠ zajistíme přednášku paní Radany Vozňákové v rámci akce Děti v bezpečí.


ŘÍJEN:

        pondělí 6. 10. a 20. 10. v 15 hod: posezení "kavárna" v DPS

       členky výboru se zúčastní pietní akce u příležitosti oslav vzniku samostaného Československa, pořádaného Městem Rychvald.


LISTOPAD:

        pondělí 3. 11. a 24. 11. 15 hod: posezení "kavárna v DPS

        sobota 29. 11. 2014, 15.30 hod: Mikulášská nadílka pro děti v KD, akci pořádáme spolu s Městem Rychvald. 15. výročí akce.


PROSINEC:

        čtvrtek 4. 12. 2014, 15.30 hod.: Mikulášská nadílka pro seniory DPS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

        Termíny konání některých akcí mohou být v průběhu roku upřesněny, akce doplňovány.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELOROČNÍ PŮSOBENÍ:

        Představenstvo MS ČČK se bude scházet každou první středu v měsíci v Kulturním domě v 17.30 hod. Bude zajišťovat jednotlivé akce podle plánu činnosti a řešit aktuální problémy MS.

        Členky představenstva se zúčastní poděkování dárcům krve, které pořádá Město Rychvald ve spolupráci s KPOZ.

         MS ČČK bude spolupracovat s ostatními spolky ve městě. Nabízí zdravotní dohled na sportovních akcích za úplatu 60Kč/hod. plus náklady na cestovné 5 Kč/km.