Kalendář akcí na rok 2017

14.02.2017 20:49

Tento plán činnosti byl schválen Valnou hromadou 13. února 2017 v Kulturním domě. Přinášíme jeho plné znění.

 

Plán činnosti MS ČČK Rychvald na rok 2017:

Vzhledem k tomu, že rok začíná 1. ledna a dnes máme 13. února, je jasné, že některé akce již proběhly.

 

Leden

Hned 2. ledna se uskutečnila 1. Kavárna v DPS – Nadkanská a Bočková

3. ledna schůzka s novou paní účetní p. Bendovou – Máchová a Nadkanská

10. ledna jsme školili PP v podniku v Heřmanicích. Školila Řeřichová a Nadkanská.

14. ledna se předsedkyně zúčastnila výroční schůze SDH v Rychvaldě

16. ledna Kavárna v DPS - Bočková, Krzyžanková

30. ledna Kavárna v DPS

31. ledna školení PP v Ostravě – školila Nadkanská, zprostředkovala Šajdáková

Únor

2. ledna schůze VR OS ČČK v Karviné.

13. února Volební Valná hromada

27. února Kavárna v DPS

Březen

9. března oslavíme v KD MDŽ

13. března a 27. března Kavárna v DPS

Zdravotnický dozor na Josefovské soutěži SDH, budeme-li oslovení

Duben

5. dubna proběhne školení PP pro veřejnost

10. a 24. dubna Kavárna v DPS

Dále se zúčastníme kladení věnců, v datu dle organizátorů.

Květen

22. května oslavíme Den matek v DPS v rámci kavárny26. května pak uspořádáme tradiční již 18. Dětský den.

Červen

Máme v úmyslu zopakovat testovací akci naších občanů ve schopnosti poskytnout PP. Tuto akci však chceme rozšířit o další aktivity preventivního charakteru.

Červenec

Počítáme se zdravotní asistenci na soutěži o pohár starostky města, pořádané SDH.

Příprava Seniordne

29. července pak 3. ročník Seniordne.

Srpen

Možná letos budeme mít konečně prázdniny.

Září

Zorganizujeme zájezd

2x kavárna

Říjen

21. října bude tradiční Vinobraní

2x kavárna

Listopad

Při první kavárně v měsíci proběhne Dušičkové posezení

25. listopadu v KD proběhne setkání s Mikulášem, které již letos budeme organizovat po 18.

Kavárna 2x

Prosinec

Uspořádáme předvánoční posezení v DPS

Nadále se budeme vždy v 1. středu v měsíci scházet na schůzi výboru od 16. hod. V tuto dobu se můžete na nás osobně obracet.

Nadále budeme aktivně spolupracovat s International Humanity a podporovat naše pletařky, páračky, motačky a sešívačky, protože si jejich činnosti v rámci humanitární činnosti, velice ceníme.

Nadále se budeme věnovat sousedské výpomoci a budeme se podílet na aktivitách jiných spolků, budeme-li o to požádáni.

Do seznamu poskytování zdravotnických asistencí je zapsáno 5 našich členů       ( Řeřichová, Hluštíková, Pavlíková, Beňovičová a Stašák.) Podle potřeby a možnosti, budou zajišťovat pro Oblastní spolek ČČK, zdravotnické dozory na sportovních a kulturních akcích.