Kalendář akcí na rok 2016

19.02.2016 13:54

Na Valné hromadě, která se konala 4. února, byl schválen Plán činnosti pro rok 2015:

Jednou měsíčně se bude konat schůze představenstva, a to jako dosud vždy 1. středu v měsíci od 16 hod.
v KD.

K pravidelným akcím budou patřit také Kavárny v DPS a to 2x měsíčně.


Kromě těchto pravidelnýchakcí plánujeme:

Leden

- Školení PP členů občanského sdružení Profit 12 v Bohumíně

- Veškeré přípravy na Valnou hromadu

Únor

17. února  - v KD beseda s Doc.MUDr. Rastislavem Maďarem Ph.D., jeden ze zakladatelů a předseda Humanity International se sídlem v ČR

17. února  - Valná hromada

Březen

7. března -  oslavy MDŽ s obyvateli DPS

Na pravidelné akci KPOZu pro jubilanty zajistíme pohoštění

Duben

6. dubna -  školení PP pro veřejnost. Proběhne v KD od 16 hod.

Zúčastníme se také pietního aktu organizovaného MěÚ v Rychvaldě.

Květen

9. května- v rámci kavárny v DPS proběhnou oslavy Dne matek a smažení vaječiny.

 - V souvislosti se spolupráci se ZŠ zajistíme zdravotnická stanoviště v rámci projektu  Ochrana školáka za mimořádných situací - praktická část.

Červen

3. června - tradiční Den dětí od 16 hod. v KD event. před KD

Červenec

Přípravy Seniordne budou probíhat již od začátku roku, ale v červenci budou velice intenzivní a tak
se budeme scházet dle potřeby.

Srpen

20. srpna - 2. ročník Seniordne, pokud už bude KD po rekonstrukci (změna termínu bude včas avízována).

Září

Na 2. zářijovou sobotu připadá Světový den PP a my bychom rádi vyzkoušeli naše občany, zda by uměli PP
poskytnout.

V září také zorganizujeme zájezd. Kam a kdy upřesníme během roku.

Říjen

22. října - Vinobraní opět v country stylu.

Listopad

V rámci kavárny proběhne výroba vánoční výzdoby a adventních věnců jako součást cvičení motoriky.

26. listopadu bude - tradiční Mikuláš pro děti

Prosinec

5. prosince - Mikuláš pro obyvatele DPS.


Kromě uvedených akcí budeme zajišťovat zdravotní asistence na sportovních a kulturních akcích dle požadavků SDH, sportovců a jiných spolků.  Budeme provádět školení PP rovněž dle požadavků - MŠ, spolky, organizace. Termíny dle žadatelů.

Budeme také pokračovat v sousedské výpomoci a ve spolupráci s Humanity International.