Jsme důležitou součástí Obrázků z Rychvaldu

05.11.2016 18:28

Město Rychvald upořádalo v sobotu 5. listopadu v kulturním domě nápaditou prezentaci rychvaldských spolků a nejen jich v pestrobarevném programu pro veřejnost. Naše skupina Českého červeného kříže zaujímá v našem městě důležité postavení a proto jsme nemohli na této akci chybět. Majka Nadkanská připravila s Katkou Řeřichovou nejprve povídání s obrázky o vzniku světového červeného kříže, jeho počátcích a důležitých momentech jeho existence v Rychvaldě, a nakonec se představily členky výboru a jejich hlavní činnosti.

Připomeňme si naše vystoupení několika fotografiemi, poté následují fota z dalších představení na tomto netradičním odpoledni.

Fota k nahlédnutí zde