Jarní dětské radovánky a pomoc u jubilantů

29.04.2018 08:48

První netradiční "dětský den", posunutý na konec dubna a nazvaný Jarní dětské radovánky, jsme uspořádali v areálu u hasičů v pátek 27. dubna. Spolupracovali jsme nejen s hasiči, ale také s rychvaldským junáckým oddílem Skarabeus. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, které jsme my i naši partneři připravili. Byly zde tedy nejen úkoly ze zdravovědy, ale také například chůze na chůdách, po laně, děti se učily třídit odpad, řešily hlavolamy a podobně. Kdo vše splnil, dostal párek na opékání na ohni, odborně připraveném a obsluhovaném hasiči. Velký ohlas u dětí měla jehňátka, která uměle odchovává paní Helisová. O komentované krmení jehňátek z kojeneckých lahví se zajímaly děti i dospělí. Na velké množství otázek fundovaně odpovídali Zuzka a Jakub Helisovi. Přes množství akcí, které jsou pro děti obecně v Rychvaldě připravované, o to i v tomto termínu, byla účast docela přijatelná. Určitě se účastníci dobře pobavili, možná se něco nového dozvěděli, a to nejen ti malí, ale i jejich rodiče a další doprovod.

V pátek 27. dubna se konala ještě další akce, pořádaná městským úřadem. Bylo to setkání jubilantů 80 a víceletých v kulturním domě. Úřad nás opět požádal, zda bychom nemohli pomoci s občerstvením, jak tomu již tradičně bývá. Čtyři členky výboru tedy nestrávily odpoledne na radovánkách s dětmi, ale vařily kávu, nabízely chlebíčky nebo zákusky. 

 

Fotografie z obou akcí si můžete prohlédnout zde