Den matek v DPS

12.05.2013 19:04

 
 

Přání s hezkou písničkou k svátku matek

Místní skupina Českého červeného kříže v Rychvaldě, která letos slaví 60 let své činnosti, tradičně připravila pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou (DPS) oslavu Dne matek. Ta se letos konala v pátek 10. května ve společenské místnosti DPS. Příjemný podvečer ve společnosti přátel si užívalo 37 seniorů, převážně žen, ale připojilo se i několik mužů.

„Den matek je svátek s dlouhou tradicí, který nám má připomenout, co pro nás naše maminky znamenají,“ řekla v úvodu oslavy předsedkyně MS ČČK Božena Bojdáková, která také uvedla, že v naší zemi Den matek prosadila emancipovaná předsedkyně červeného kříže Alice Masaryková už v roce 1914, tedy pouhý rok poté, co druhou květnovou neděli navrhl každoročně slavit jako svátek věnovaný všem matkám americký kongres.

Rychvaldská skupina červeného kříže je důstojnou následovnicí a nositelkou této stoleté tradice. Připravuje oslavu svátku matek pro obyvatelky (ale i obyvatele, pokud mají zájem), kteří v DPS tráví svůj závěr života. Nejmladší členové organizace ČČK se postarali – jak se to v tento svátek má a sluší – o pohoštění a pozornou obsluhu hostů. K příjemnému posezení u kávy a zákusku jim písničky letem uplynulými desetiletími i napříč celou republikou na harmoniku zahrála, zazpívala a vtipným slovem doprovodila zpěvačka a harmonikářka Naďa Mrázková. Písničky byly známé, připojit se mohl každý a mnozí si také hezké melodie připomněli a zazpívali. Milá pozornost k přítomným, ale i dobře připravený program všechny potěšil. Krásná myšlenka úcty k dárkyním života, lásky, péče a obětavosti našla v rychvaldském Domě s pečovatelskou službou své příznivce. MS ČČK