Den matek a smažení vaječiny v DPS

20.05.2019 22:04

Dvě akce do jedné mimořádné kavárny jsme spojili v pondělí 20. května v Domě s pečovatelskou službou. Tradičně jsme se zde sešli, abychom společně oslavili Den matek a u této příležitosti si zároveň připomněli starý zvyk smažení vaječiny. Seniorů z domečku se sešla plná zdejší společenská místnost. Setkání zahájila a všechny přivítala předsedkyně MS ČČK Marie Nadkanská. To už byly za ní připraveny k vystoupení děti ze školky na Václavu. Pod vedením svých učitelek Klárky Vlčkové a Katky Matulové krásně zpívaly a recitovaly a měly jako vždy u přítomných velký úspěch. Poté děti předaly seniorkám dáreček - malou keramickou květinku - kterou samy vyrobily. 

Naše členka Maruška Giblová mezitím v předsálí usmažila velký kastrol vaječiny, aby se na všechny dostalo vrchovatě. Při vtipech přednášených Majkou Nadkanskou chutnala dvojnásobně. K posezení také patřila káva nebo čaj a zákusek. A protože ne každý obyvatel domečku je schopen do společenské místnosti dojít, zájemcům o vaječinu a zákusek jsme obojí roznesli na pokoje. 

Podle ohlasů se zdá, že se společné posezení líbilo. Příští kavárna za 14 dnů už bude zase "obyčejná". Ale i na tu se těšíme.

 

Zde přinášíme několik fotografií z akce.