Lednová schůze představenstva

30.01.2013 16:00

Na schůzi představenstvo MS ČČK Rychvald zhodnotilo činnost organizace v roce 2012 a připravilo předběžný plán činnosti pro rok 2013. Představenstvo se schází každou první středu v měsíci v kulturním domě.