Beseda o dekách, Malawi a pomoci potřebným

02.11.2017 11:29

Od jara 2015 má naše skupina ČČK mimořádnou aktivitu, přesahující nejen rámec našeho města, kraje, republiky, ale dokonce i kontinentu. Zrodila se z malého nápadu v Domě s pečovatelskou službou plést deky pro chudé lidi někde v Africe. Nápad byl zaset na úrodnou půdu, kromě jeho autorky Jarky Kunčické a jejích kolegyň se ho chopila naše jednatelka Růžena Šajdáková, která byla naší místní skupinou pověřená koordinací této části naší činnosti, pojmenované Deky pro Malawi. Ta práci četných pletařek z Rychvaldu i Orlové nasměrovala přímo na cíl – česko-slovenskou neziskovou společnost International Humanity, jejímž předsedou je Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. S tou tedy naše skupina ČČK navázala spolupráci a už za několik měsíců putovaly první deky, čepičky a dárky do nemocnice v africké Malawi, kam docent Maďar se svými spolupracovníky dojíždí pracovat.

To byly začátky. O tom, kam aktivita Deky pro Malawi dospěla dnes, pojednávala 1. listopadu beseda v Kulturním domě, kterou Růženka Šajdáková připravila i s celým programem jak pro pletařky, tak ostatní návštěvníky akce.  Jen několik zajímavostí: deky, které napletly, by dnes už pokryly tři čtvrtiny fotbalového hřiště. K nim se přidaly čepičky, ponožky, peníze na kozy a další pomoc. Některé ženy pletou, jiné párají staré svetry nebo shánějí vlnu. Klubíčka a svetry posílají lidé nejen z Rychvaldu, ale i širokého okolí. Do činnosti se zapojily nejen členky ČČK, ale řada dalších lidí, kteří přispívají různým způsobem.

Pak už všichni čekali na povídání vzácných hostů. Docent Maďar si na besedu tentokrát přivedl posilu – mladou lékařku Lenku Janouškovou a cestovatelku a humanitární pracovnici Evu Mahrovou, které s International Humanity spolupracují a z Malawi si přivezly četné prožitky. O ty se s námi všichni tři podělili.  Zajímavé bylo konstatování docenta Maďara, že práce naší skupiny není užitečná jen v Malawi, ale je také inspirací pro jiné kolektivy v České republice, které se po našem vzoru chtějí také do pomoci zapojit.

Význam této besedy, nebo spíše milého setkání, zdůraznila přítomnost místostarosty Rychvaldu Tomáše Gulčíka a starosty Orlové Tomáše Kuči (mnoho pletařek je právě z Orlové). Poděkováním pro nejlepší pletařky byla nejen kytička a keramický anděl, ale i pěvecké vystoupení žáků základní školy.

Úvod, ale i závěr akce patřil naší předsedkyni Marii Nadkanské, která spolu s pokladní Janou Máchovou docentu Maďarovi předala dobrovolné vstupné, věnované na konto humanitární společnosti a určené pro děti a nemocnici ve Fanuelu v Malawi.

Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout zde