Oblastní spolek ČČK Karviná, místní skupina Českého červeného kříže Rychvald

Český červený kříž je součástí Mezinárodního Červeného kříže, který má zastoupení ve 188 zemích světa. Řídí se Základními principy ČK a ČP.
Na našem území působí toto humanitární občanské sdružení zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. 

Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. Podle zákona 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém Červeném kříži plní zejména tyto úkoly:
- působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
- poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
- působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
- šíří znalost Ženevských úmluv;
- působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

 

Sedm principů našeho hnutí

Všechny složky Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se, v souladu se Statutem mezinárodního hnutí ČK&ČP, řídí sedmi Základními principy:


 

informace o principu humanity


HUMANITA
informace o principu neutrality


NEUTRALITA
informace o principu nestrannosti


NESTRANNOST
informace o principu nezávislosti


NEZÁVISLOST


 

informace o principu dobrovolnosti


DOBROVOLNOST
informace o principu jednoty


JEDNOTA
informace o principu svetovosti


SVĚTOVOST
 


O TĚCHTO PRINCIPECH