Představenstvo MS ČČK

 

Zvolené představenstvo MS ČČK Rychvald pro funkční období 2017-2021

Předseda                       Marie Nadkanská

Místopředseda              Mgr. Katka Řeřichová

Jednatel                         Růžena Šajdáková

Pokladník                      Ing. Jana Máchová

Členové                         Hana Hluštíková, Mgr.  Vlasta Krzyžanková,

                                       Marie Giblová, Michaela Pavlíková, Klára Vlčková

 

Revizor                         Miluše Bočková